Sterkin – erkend installateur

STERKIN_logoSterkin, Erkenningsregelingen Installatiebranche. Wij zijn een erkend Sterkin en SEI gas en watertechnisch installatie bedrijf.

De belangrijkste taak van de Stichting Sterkin, hierna Sterkin te noemen, is het ten uitvoer brengen van o.a. de erkenningsregelingen REG, REI en RES. De REG is de erkenningsregeling ten behoeve van de gastechnische installateur. De REI is de erkenningsregeling ten behoeve van de elektrotechnische installateur. De RES is de erkenningsregeling sfeerverwarming.

De erkenningsregelingen zijn er om de wederzijdse belangen van de installateur en de opdrachtgever te dienen. De opdrachtgever wil weten wat de erkend installateur kan leveren maar ook dat er de zekerheid is dat de installateur de afgesproken kwaliteit levert.

Het register
Het kenmerk van deze erkenningsregelingen is de opname in een register. Indien een installateur zich aanmeldt als erkend installateur dan dient deze te beschikken over voldoende aantoonbare vakmanschap en geschikte meetmiddelen. Na controle van de vakmanschap en het gebruik van geschikte meetmiddelen wordt de installateur opgenomen in dit register. Daarna mag de installateur zich op de Nederlandse markt presenteren als een erkend installateur.
Op basis van vakmanschap worden gekeurde materialen geselecteerd en toegepast. Daarna wordt door middel van geschikte meetmiddelen de installatie beproefd. Het aantonen van de kwaliteit van de geleverde installatie is de verantwoordelijkheid van de erkende installateur.
Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of de aangelegde installaties voldoen aan de normen. De erkende gecertificeerde installateur (KOMO-Instal en/of ISO 9001:2000) wordt niet steekproefsgewijs gecontroleerd. Deze controle wordt uitgevoerd door de betreffende certificatie-instelling.
Door deze controles wordt de kwaliteit van de erkenningen richting klant en overheid gewaarborgd.

Opleiding
Sterkin is tevens uitgever van vakbladen. Onder andere wordt Gaswijs, voor de gastechnische installateur en StroomLijn, voor de elektrotechnische installateur uitgegeven. Verder wordt het geven van opleidingen en cursussen voor de installatiebranche bevorderd.

Promotie
Naamsbekendheid is voor een ondernemer van groot belang. Een van de taken is de naamsbekendheid van de erkenningsregelingen in de markt te verbeteren.