Schepen

Kleppertotaaltechniek repareren ook diverse sanitaire voorzieningen op schepen
bij verschillende reders. Zoals Iskes, Parlevliet, vLaar Maritiem en Rijkswaterstaat.